Zpomaaaal v Humpolci

Trasa Švejkovská

Trasa Švejkovská

Délka: 29 km

Kategorie: dospělí, junioři

Obtížnost: střední

Místními cyklisty velmi oblíbená trasa, pro návštěvníky cesta bohatá na krásné lesní porosty a ukrytá skaliska s cílovým bodem v Lipnici nad Sázavou, místa působnosti Jaroslava Haška. Při výjezdu z Humpolce se trochu potrápíte, ale vzápětí se jedná
o příjemnou projížďku po vršcích táhnoucích se od hradu Orlík až pod Lipnici nad Sázavou. Po cestě můžete navštívit kolébku českého skautingu na Orlovech https://orlovy.skauting.cz/ a dále se vydat k sochařským dílům na stěnách zatopených lomů kousek od Lipnice.



Kam zajít dál

Veškeré tipy, které jsme zde pro vás vybrali, vás budou bavit a dostanou se vám pod kůži. Za to ručíme.

Zpomalte a užijte si Humpolec!